Medi Secure Bioderma - skóra to wrażliwy ekosystem obrazek

Skóra jest kruchym ekosystemem

Skóra jest największym organem naszego organizmu. Otacza nas i chroni. Będąc łącznikiem a zarazem barierą ze środowiskiem, ten złożony ekosystem współdziała z organizmem i jego środowiskiem w najszerszym tego słowa znaczeniu. Oddziałuje z:

  • Jego otoczeniem wewnętrznym. Ponieważ skóra ma kontakt z innymi narządami, ich oddziaływanie biologiczne wpływa również na nią: (mózg, układ trawienny, układ odpornościowy...)
  • Jego otoczeniem zewnętrznym, ponieważ skóra reaguje na temperaturę, zanieczyszczenia, promienie UV, zabiegi medyczne...

Wszelkie zmiany w środowisku wewnętrznym lub zewnętrznym mogą spowodować brak równowagi w skórze.

Medi Secure - co dzieje się ze skórą po zabiegach obrazek

Co się dzieje ze skórą podczas choroby nowotworowej, cukrzycy lub dializoterapii?

Niektóre choroby wpływają na strukturę skóry bezpośrednio, inne pośrednio ze względu na działania niepożądane pojawiające się podczas ich leczenia.

Ponieważ choroby te są powszechne na całym świecie, problem ten dotyczy bardzo dużej liczby pacjentów.

Objawy obserwowane na skórze różnią się w zależności od rodzaju choroby lub leczenia,

  • Podczas leczenia onkologicznego u 100% pacjentów wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane1
  • 50% do 100% pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek jest dotkniętych co najmniej jednym zaburzeniem dermatologicznym2
  • 30% chorych na cukrzycę cierpi na zaburzenia skóry3

 

Wszystkie te problemy skórne wpływają na jakość życia pacjentów i nie mogą być ignorowane.

 

1Rose Magazine badania we współpracy z Bioderma, 218 kobiet cierpiących na raka
piersi

2Asokan, S., M. Narasimhan, i V. Rajagopalan. "Objawy skórne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek na hemodialistyczne i medyczne zarządzanie" International Journal of Research in Dermatology 3.1 (2017): 24-32.
 3C. Flagothier, « Cukrzyca Skóry Blizny », Rev Med Liege, 60 : 5-6 : 553-559, 2005

Co to jest nowotwór?

Nowotwór jest niekontrolowaną proliferacją komórek, która powoduje powstawanie guza w narządzie

Leczenie nowotworów

Różne metody leczenia mają na celu wyeliminowanie komórek nowotworowych. Istnieją terapie ogólnoustrojowe (chemioterapia, terapia hormonalna, terapie celowane i immunoterapie) i lokalne zabiegi: chirurgia i radioterapia. Metody te mogą być również łączone dla większej skuteczności.

Zmiany skórne podczas leczenia nowotworów

Wpływ na skórę zależy od rodzaju leczenia. Zabiegi ogólnoustrojowe mogą prowadzić do silnego przesuszenia skóry. Niektóre substancje czynne powodują uszkodzenie skóry rąk i stóp (chemioterapia, terapie celowane). Pojawiają się przebarwienia (chemioterapia, terapie celowane) i swędzenie (terapie celowane, immunoterapie). Radioterapia powoduje miejscowe podrażnienie o różnym nasileniu, a zabieg operacyjny, przy utrudnionym gojeniu może powodować pojawienie się owrzodzeń i blizn.

Co to jest cukrzyca?

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą związaną z zaburzeniami w przyswajaniem cukru ze spożywanej żywności. Objawem cukrzycy jest utrzymująca się hiperglikemia, czyli zbyt wysoki poziom glukozy we krwi.

Zabiegi

Leczenie ma na celu regulację poziomu cukru we krwi poprzez zmiany w diecie, leki doustne, plastry lub zastrzyki. Diabetycy muszą regularnie sprawdzać poziom cukru we krwi przy pomocy glukometru, szczególnie w porze posiłku.

Zmiany skórne

Cukrzyca uwidacznia się na skórę na trzy główne sposoby: powodując przesuszenie skóry, swędzenie i trudności w gojeniu się ran. Objawy te mogą dotyczy całego ciała lub pojawiać się lokalnie. Są one czasami bardziej zauważalne w miejscach, w których podaje się zastrzyki lub gdzie osłabione jest czucie (np. stopy).

Co to jest przewlekła niewydolność nerek?

Niewydolność nerek jest przewlekłą chorobą, w której nerki nie filtrują krwi prawidłowo. Słabe funkcjonowanie nerek narasta z czasem. Kiedy sytuacja ta staje się nieodwracalna dochodzi do krańcowej niewydolności nerek.

Co to jest hemodializa?

Gdy nerki nie są już w stanie prawidłowo funkcjonować, dializa umożliwia wyeliminowanie produktów przemiany materii będących efektem funkcjonowania organizmu. Pełny proces, w którym maszyna filtruje krew pacjenta, odbywa się w szpitalu i trwa około czterech godzin, trzy razy w tygodniu.

Zmiany skórne

Osoby dializujące często cierpią na suchą skórę i intensywne swędzenie.